Artikel 1: algemeen
Onderhavige algemene voorwaarden zijn toepasselijk in de verhouding tussen “de verkoper”, genaamd Juffertje Uil met maatschappelijke zetel te 2470 Retie, Provinciebaan 45a en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0630.866.521 met BTW-nummer: BE0630.866.521, en elkeen die de aankoop verricht via de website van www.juffertjeuil.be, hierna genoemd “de koper”.

Artikel 2: voorwerp
Onderhavige algemene voorwaarden zijn toepasselijk op de online verkoop via de website van www.juffertjeuil.be. Deze voorwaarden hebben tot doel de verkoopsmodaliteiten tussen Juffertje Uil en de koper te bepalen inzake bestelling, service, betaling en levering. Zij bepalen de stappen die nodig zijn bij het plaatsen van een bestelling en waarborgen de opvolging van die bestelling tussen de contracterende partijen.

Artikel 3: bestelling
De koper heeft de mogelijkheid om online te bestellen via de website www.juffertjeuil.be aan de hand van foto’s en produktomschrijvingen. De online bestelling kan pas worden verwerkt als de koper zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, alsook van de prijs en de beschrijving van het te koop aangeboden produkt. Binnen de 24 uur nadat de bestelling door Juffertje Uil werd ontvangen, wordt u een e-mail verstuurd ter bevestiging van het e-mailadres dat de koper heeft opgegeven. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten.

Artikel 4: prijzen en produktinformatie
Al onze prijzen zijn in euro, inclusief Belgische BTW, exclusief verzendkosten. Alle prijzen gelden per meter of per stuk, tenzij anders aangegeven. Verzendkosten worden duidelijk apart vermeld. Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de aktie die op het moment van de bestelling worden vermeld. Juffertje Uil houdt zich het recht voor de prijzen van de produkten en de produktinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft produkt afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak gemaakt worden op terugbetaling van het prijsverschil. Juffertje Uil tracht de produktomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Produktinformatie en –omschrijvingen zijn steeds indicatief. Kleurschakeringen kunnen licht afwijken van de echte kleuren. U kan steeds bijkomende informatie verkrijgen over ons aanbod door ons te contacteren.

Artikel 5: betaling
Juffertje Uil werkt voor een veilige betaalomgeving samen met Sisow en PayPal. Dit betaalplatform is geïntegreerd in de webshop. Betalingen kunnen gebeuren via creditcard ( Mastercard ), via Bancontact/Mister Cash, via IDeal, via PayPal of door middel van een bankoverschrijving.

5.1 Mastercard
Een betaling met een kredietkaart (Mastercard) is kosteloos voor de klant. De betaling wordt onmiddellijk geregistreerd en wij kunnen de bestelling dan ook meteen verzenden.

5.2 Bancontact / MisterCash
Er kan eveneens worden betaald door middel van een Bancontact of MisterCash kaart. Je wordt vanaf onze site doorverwezen naar de site van Sisow, waar je je gegevens kan ingeven. De som wordt meteen van je rekening gehaald en Juffertje Uil kan meteen beginnen met je pakje verzendklaar te maken.

5.3 PayPal
Je kan bij het betalen ook gebruik maken van uw PayPal-account. Juffertje Uil biedt u de mogelijkheid om onmiddellijk het geld op onze rekening over te maken gebruik makend van PayPal. Ook deze manier van betalen houdt in dat de betaling onmiddellijk bij ons wordt geregistreerd, waardoor de bestelling eveneens meteen kan worden verzonden.

5.4 IDeal
Mensen met een Nederlandse bankrekening kunnen bij ons betalen met IDeal. U wordt vanaf onze site doorverwezen naar de site van Sisow, waar je je gegevens kan ingeven. Het bedrag wordt meteen van uw rekening afgehaald en Juffertje Uil kan meteen beginnen met uw pakje verzendklaar te maken.

5.5 Sofort Banking
Sofort Banking is een betaalmethode die gebruik maakt van Maestro. U kan dus betalen met uw gewone bankkaart met behulp van een digipas. U wordt hier doorverwezen naar de site van Sisow.
Er kunnen real time, gegarandeerde banktransacties afgehandeld worden in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, België, Engeland en Frankrijk.
Direct E-banking is in België beschikbaar voor klanten van Axa, Dexia, Fortis, ING en KBC.
Direct E-banking biedt uiterste bescherming van persoonlijke gegevens. Klantregistratie, het opladen van een tussenrekening en het doorgeven van creditcardgegevens zijn niet nodig.
Met Sofort Banking kunnen wij uw bestelling ook meteen verzendklaar maken.

5.6 Overschrijving
Een laatste betaalmogelijkheid bestaat uit een bankoverschrijving. Juffertje Uil bezorgt u na de bestelling, per e-mail een orderbevestiging, waar de juiste betaalgegevens op vermeld staan. Wij vragen het totaalbedrag, zoals vermeld op de orderbevestiging, binnen de zeven werkdagen over te schrijven op rekening van onze partner Sisow met vermelding van uw ordernummer. Bestellingen worden maximaal 10 dagen voor u gereserveerd. Indien de betaling dan nog niet ontvangen is, wordt de bestelling geannuleerd.

Artikel 6: levering en verzending
Juffertje Uil tracht een zo snel mogelijke levering te verzekeren. In geval van (tijdelijke) uitputting van de voorraad wordt u per e-mail op de hoogte gebracht van de geschatte levertijd van uw bestelling. Wij bieden u in dit geval de mogelijkheid van de koop af te zien nadat u ons dit schriftelijk hebt bevestigd op info@juffertjeuil.be. Van zodra wij uw betaling ontvangen hebben, versturen wij de artikelen binnen de twee werkdagen. Juffertje Uil kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen buiten onze wil om. De koper bezorgt Juffertje Uil het leveringsadres. Indien dit foutief blijkt te zijn, valt dit onder de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen er extra kosten worden aangerekend. In geval van niet levering van de goederen op het correcte door de koper opgegeven adres binnen de 30 dagen na bestelling, worden de door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Voor de niet verzekerde zendingen doen wij een beroep op Bpost. Wij hanteren de tarieven die door BPost op dat moment gehanteerd worden. De verzendkosten staan steeds duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en factuur.
Juffertje Uil kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij de verzending door Bpost of bij verlies van de artikelen tijdens het vervoer. De koper is op de hoogte van de transportrisico’s en dient vragen in dit verband te richten aan Bpost.
Goederen kunnen ook bij ons in de winkel worden afgehaald tijdens de openingsuren.

Artikel 7: klachten en ruilen/retourneren van aangekochte goederen
Wat geknipte stoffen met een minimum lengte van 50 cm betreft, indien u onverhoopt niet tevreden zou zijn over uw aankoop of indien een artikel bij aankomst beschadigd zou blijken te zijn, dan bieden wij u de mogelijkheid ons het artikel binnen een termijn van veertien kalenderdagen na ontvangst van uw bestelling terug te bezorgen. U dient ons hiervan altijd schriftelijk op de hoogte te brengen (via een e-mail naar info@juffertjeuil.be ). Het artikel dient binnen een termijn van veertien kalenderdagen, in onbeschadigde toestand en voldoende gefrankeerd, terug te worden bezorgd. Goederen aangekocht tijdens de soldenperiode kunnen niet geretourneerd worden. Artikelen die ons - zoals hierboven beschreven - worden teruggestuurd, worden binnen een termijn van tien werkdagen terugbetaald. Verzendkosten, door u of door ons gemaakt, worden niet terugbetaald. U ontvangt dus de aankoopprijs min het bedrag van de verzendkosten. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door Juffertje Uil dan nemen wij de verzendkosten uiteraard wel op ons.
Juffertje Uil is niet verantwoordelijk voor schade toegebracht door verkeerd gebruik van de geleverde artikelen.

Artikel 8: verzakingsrecht
Wat geknipte stoffen met een minimum lengte van 50 cm betreft, heeft de consument het recht om ons mee te delen dat hij afziet van de aankoop (wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming), zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Indien u zich op deze mogelijkheid wil herroepen, moet u uw goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar Juffertje Uil, Provinciebaan 45a, 2470 Retie.

Artikel 9: bewijs
Het elektronische bewijs (bvb e-mails, back-ups,….) wordt door de betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopsovereenkomsten. De geïnformeerde registers in de bestanden van Juffertje Uil worden bewaard met degelijke veiligheidsvoorzorgen en zullen als bewijs gelden van communicaties, bestellingen en betalingen tussen partijen.
De bestelbonnen en facturen worden conform de wettelijke normen op duurzame en betrouwbare wijze opgeslagen op een informatiedrager en kunnen op verzoek door de koper bekomen worden.

Artikel 10: toepasselijk recht en bevoegdheid
Bij eventuele geschillen tussen de koper en de verkoper naar aanleiding van online verkooptransacties is het Belgische recht van toepassing en zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout territoriaal bevoegd.

Artikel 11: disclaimer
Deze website wordt beheerd door Juffertje Uil, Provinciebaan 45a, 2470 Retie, info@juffertjeuil.be, ondernemingsnummer 0630.866.521 en BTW-nummer: BE0630.866.521.
Deze website en alle afbeeldingen zijn eigendom van Juffertje Uil. De teksten, tekeningen, foto’s, beelden, handels- en domeinnaam, logo’s en andere bestanddelen worden beschermd door intellectuele rechten. Wie ze wenst te reproduceren of verspreiden onder het publiek dient hiervoor de uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming te verkrijgen van Juffertje Uil.

De op de website vermelde informatie wordt met zorg gepubliceerd. Desalniettemin is het mogelijk dat de vermeldde informatie niet volledig of onjuist is. Juffertje Uil kan niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijke onvolledigheden noch onjuistheden.

De artikelen met bijbehorende prijzen worden met regelmaat aangepast en/of aangevuld. Juffertje Uil behoudt zich het recht voor deze wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

Met uitzondering van bewezen opzettelijke of grove fouten en oorzakelijk verband met eventuele daaruit ontstane schade, kan Juffertje Uil niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou zijn ontstaan ten gevolge van het gebruik van deze website of van de informatie die zich erop bevindt of die via deze website kan worden bereikt. Juffertje Uil kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van technische tekortkomingen, onderbrekingen van de toegang tot deze website of mogelijke nadelige interferenties met het systeem of de software van de gebruiker. Juffertje Uil kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade toegebracht door mogelijke virussen, bugs, Trojaanse paarden, enz. indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, op de website zouden voorkomen.
Juffertje Uil doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat er zich geen onderbrekingen voordoen in de beschikbaarheid van deze website, doch aanvaardt geen aansprakelijkheid door eventuele schade ten gevolge van onderbrekingen of slechte werking van de website. Juffertje Uil biedt geen garantie betreffende de comptabiliteit van de files die zich op de website bevinden met de infrastructuur van de gebruiker.

De hyperlinks welke in deze site zijn opgenomen, zijn enkel en alleen ter informatie van de bezoekers en zijn geen eigendom van Juffertje Uil. Juffertje Uil is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze sites, of voor eventuele gevolgen van een bezoek aan een van deze sites.

Artikel 12: privacy
De gebruiker kan deze website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over ons bedrijf en produkten zonder dat hij daarvoor persoonlijke gegevens moet verstrekken. Alleen voor het gebruik van bepaalde diensten op deze website dienen je persoonsgegevens meegedeeld te worden. Telkens wanneer de gebruiker persoonsgegevens verstrekt, zal Juffertje Uil deze behandelen in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
De persoonlijke gegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. Juffertje Uil werkt de verzamelde persoonsgegevens in het kader van haar klantenbeheer, om met de gebruiker in contact te kunnen treden en om de klant een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. Juffertje Uil verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden. Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker aan Juffertje Uil de uitdrukkelijke toestemming om deze te verweken voor de hierboven vermelde doeleinden.
De gebruiker kan op elk moment vragen dat zijn persoonsgegevens uit het bestand van Juffertje Uil verwijderd worden. Daartoe zal de gebruiker een schriftelijk verzoek richten tot info@juffertjeuil.be.
Wij behouden ons het recht voor ons privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen, en dit zonder kennisgeving.